Visie

Verbinden, de verbinding maken met de medemens, het echte contact, daar is waar de Stichting in hart en nieren voor staat.
In al onze activiteiten geldt er geen competitie, maar juist de `kracht van binnen uit je lichaam` leren gebruiken.
Zonder strijd aan gaan, daarmee ook de harmonie en de taal van het hart laten spreken, wat we ook terugzien bij al onze docenten.
Alles wat we organiseren doen we op eigen kracht, met eigen middelen, het bestuur, docenten, vrijwilligers onder de leden.