Aantal lessen Power Yoga in juni gaan niet door

17 juni vervallen alle Power Yoga lessen en op 24 juni vervalt de avondles. De ochtendles op Dee dag gaat wel door. Degenen die deze lessen volgen kunnen als alternatief deze twee weken een andere les volgen bij een van de andere disciplines.

deze aankomende week IMB weer open

Beste leden,

Het moment waar we al heel lang naar uitkijken is daar. De nieuwe versoepelingen maken het mogelijk om onze lessen weer te starten. Dat gaan we dan ook met veel plezier doen. Alleen de aikido voor volwassenen moet nog even op zich laten wachten. Contactsporten bij 27+ers blijven nog niet toegestaan. We gaan samen met die groep kijken naar wat wel mogelijk is en of we daar op een manier invulling aan kunnen gaan geven. 

Verder pakken we de draad op zoals we ook gestopt zijn. Alle basis corona maatregelen zoals we die hadden gaan we ook nu weer toepassen:

Allereerst gelden natuurlijk de algemene richtlijnen:

– 1,5 meter afstand

– Blijf bij klachten thuis

– Volg de hygiëne richtlijnen

Onze invulling hiervan is:

– Enkel bij de aikido lessen is de 1,5 meter regel tijdens de les niet aan de orde, terwijl we wel zoveel mogelijk proberen die 1,5 meter te handhaven (bv tijdens uitleg)

– Was aub voordat u naar ons toekomt thuis eerst uw handen. Er is in de zaal ook desinfectiemiddel aanwezig. Maak daar vrijelijk gebruik van.

– Binnenkomen gebeurd via de oorspronkelijk blauwe deur. Weggaan bij de deur bij de bar of via de kleedkamers. Volg hierin ook de aanwijzingen van de docenten. Bij aansluitende lessen zorgen we er zo voor dat leden van les 1 niet mixen met leden van les 2.

– Kom niet te vroeg naar de les. 

– Bij jeugdlessen kunnen ouders / begeleiders helaas niet binnen wachten tijdens de les. Begeleiden tot aanvang van de les is toegestaan, maar houd de tijd die u in het pand bent zo beperkt mogelijk. 

– Omkleden doet u thuis, de kleedkamers blijven gesloten.

– Ook een sanitaire stop graag eerst nog even thuis vlak voor vertrek. We snappen dat dat niet altijd te voorspellen valt, maar we moeten echt toiletgebruik zoveel mogelijk beperken. 

– We lenen geen materiaal meer uit, graag zelf voor zorgen. De docenten zullen voor uw specifieke les aangeven welke materialen nodig zijn tijdens de lessen. 

– We maken geen gebruik van de bar. Als u tijdens de les wat wil drinken, dan ook zelf van thuis meenemen.

– Er zijn app groepen ingericht voor de lessen zorg dat u daarin opgenomen bent. Aangeven tijdens de les bij de docent of een mail naar penningmeester@inmindandbody.nl om dit voor elkaar te krijgen. Het kan namelijk voorkomen dat een docent klachten heeft en ook die zullen dan thuisblijven. We proberen dan natuurlijk via achtervang de lessen door te laten gaan, maar het kan voorkomen dat dat niet lukt.

– We gaan zoveel mogelijk ventileren, ook tijdens de lessen, ook tijdens koude perioden. Houdt hier rekening mee wat betreft kleding. 

– Voor binnen lessen hebben we bepaald dat er ongeveer 15 leden in een les kunnen zijn. Dit gaan we monitoren. Met name de Tai Chi op maandagavond en de Yoga op woensdagavond zijn lessen die we nadrukkelijk in de gaten houden. Indien we over deze grens heen gaan zullen we gaan werken met een aanmeldsysteem voorafgaand aan de les. 

– Volg eventuele (aanvullende) aanwijzingen van de docent(e). 

TaiChi – Chi Gung

Deze lessen beginnen weer op Maandag 31 mei. Janny heeft apart met haar groepen contact over de exacte invulling. 

Yoga – Meditatie – Mindfull Moving – Fit les Outdoor:

*Hatha Yoga (alle leeftijden) start vanaf woensdag 26 Mei

Let op: Alleen ochtend ander tijdstip: Hatha volw 9-10h

*Zwangerschaps Yoga start Woensdag avond 26 Mei

*Power yoga start vanaf donderdag avond 27 Mei

*Yin Yoga + Meditatie start vanaf vrijdag ochtend 28 mei

*Mindfull Moving/walking Ball alleen op zondag

*Let op ander tijdstip/locatie: Fit les Outdoor start zondag 30 Mei  10-11h Parkeerplek Oosterpark(tussen Rugby veld+Bloemenjungle)

Aikido JEUGD

De jeugdlessen aikido mogen wel weer starten. De jongeren starten op Donderdag 27 mei en de allerkleinsten op Vrijdag 28 mei. 

Lesgeld

De lessen in mei bieden we nog kosteloos aan. Vanaf juni gaan we weer lesgeld incasseren. 

Zomerprogramma

We werken nog aan een zomerprogramma voor de maanden juli en augustus. Daarover zullen we een aparte mail sturen.

We hopen dat jullie er weer net zoveel zin in hebben als wij. Tot snel in onze lessen!

Hartelijke groet,

Bestuur InMindAndBody

Oliebollen bij In Mind and Body

*Zondag 20 December 2020.

We willen graag nog iets doen voor de leden.

Buiten, achter de zaal, op de parkeerplaats.

Een Oliebol eten om het bijzondere jaar, Corona proof , af te sluiten met elkaar

11-12h Jeugd + Ouders

12-13h Volwassen leden

Wij zorgen voor de oliebollen(die worden s`ochtends (Corona proof)vers gebakken)

En wat te drinken en dat er voldoende afstand bewaard kan worden.

Locatie : ACHTER de zaal op de parkeerplaats.

Daar kunt u naar toe rijden…we hopen U héél graag eventjes te ontmoeten.

Wat we over hebben doneren we aan de Voedselbank.

Mindfull Moving indoor op die ochtend -20Dec- eenmalig van 10-11h

Hatha Yoga vanavond 1 uur vroeger

Lieve mensen,

Voor wie van plan was vanavond er te zijn:

Vanavond éénmalig Hatha Yoga 1915-2015h. Dus een uurtje eerder.??✨

Audio volgt zowieso van deze les.

Stay safe allen!???

Vanavond geen Yin Yoga

Lieve Yin Yogi’s,
Tot mijn spijt moet ik de Yin yoga les van vanavond afzeggen ivm lichte verkoudheidsklachten.
Ik vind het erg vervelend dat ik jullie dit zo kort dag moet mededelen…

Lieve groet en hopelijk gewoon tot volgende week!

Petra ???

Nieuwsbrief September

Beste leden,

Graag gaan we weer van start vanaf 1 September, aanstaande dinsdag met ons reguliere lesaanbod waarbij enkele wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van vorig seizoen. Nieuwe activiteiten stellen we uit tot hopelijk het nieuwe jaar.

We gaan vanaf 1 september ook weer lesgeld innen. Met de opzet van de lessen vanaf 1 september vinden we dat weer rechtvaardig.

*Let op, geen les op:

*Power yoga en outdoor op do ochtend 3-10 september 

*Walking Ball maandagochtend 7 september 

Corona

We hebben helaas nog steeds te maken met Corona. Het bestuur is unaniem in de stelling dat we de lessen zoveel als mogelijk normaal willen laten verlopen, maar dat we te allen tijde het maximale zullen doen om besmetting in en rond onze lessen te voorkomen. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en waar mogelijk passen we zelfs aanvullende maatregelen toe die ons inziens bijdragen aan de bestrijding van besmetting. Lees aub de volgende richtlijnen goed door en houd u daaraan, voor uw en onze veiligheid.

Allereerst gelden natuurlijk de algemene richtlijnen:

– 1,5 meter afstand

– Blijf bij klachten thuis

– Volg de hygiëne richtlijnen

Onze invulling hiervan is:

– Enkel bij de aikido lessen is de 1,5 meter regel tijdens de les niet aan de orde, terwijl we wel zoveel mogelijk proberen die 1,5 meter te handhaven (bv tijdens uitleg)

– Was aub voordat u naar ons toekomt thuis eerst uw handen. Er is in de zaal ook desinfectiemiddel aanwezig. Maak daar vrijelijk gebruik van.

– Binnenkomen gebeurd via de oorspronkelijk blauwe deur. Weggaan bij de deur bij de bar of via de kleedkamers. Volg hierin ook de aanwijzingen van de docenten. Bij aansluitende lessen zorgen we er zo voor dat leden van les 1 niet mixen met leden van les 2.

– Kom niet te vroeg naar de les. 

– Bij jeugdlessen kunnen ouders / begeleiders helaas niet binnen wachten tijdens de les. Begeleiden tot aanvang van de les is toegestaan, maar houd de tijd die u in het pand bent zo beperkt mogelijk. 

– Omkleden doet u thuis, de kleedkamers blijven gesloten.

– Ook een sanitaire stop graag eerst nog even thuis vlak voor vertrek. We snappen dat dat niet altijd te voorspellen valt, maar we moeten echt toiletgebruik zoveel mogelijk beperken. 

– We lenen geen materiaal meer uit, graag zelf voor zorgen. De docenten zullen voor uw specifieke les aangeven welke materialen nodig zijn tijdens de lessen. 

– We maken geen gebruik van de bar. Als u tijdens de les wat wil drinken, dan ook zelf van thuis meenemen.

– Er zijn app groepen ingericht voor de lessen zorg dat u daarin opgenomen bent. Aangeven tijdens de les bij de docent of een mail naar penningmeester@inmindandbody.nl om dit voor elkaar te krijgen. Het kan namelijk voorkomen dat een docent klachten heeft en ook die zullen dan thuisblijven. We proberen dan natuurlijk via achtervang de lessen door te laten gaan, maar het kan voorkomen dat dat niet lukt.

– We gaan zoveel mogelijk ventileren, ook tijdens de lessen, ook tijdens koude perioden. Houdt hier rekening mee wat betreft kleding. 

– Voor binnen lessen hebben we bepaald dat er ongeveer 15 leden in een les kunnen zijn. Dit gaan we monitoren. Met name de Tai Chi op maandagavond en de Yoga op woensdagavond zijn lessen die we nadrukkelijk in de gaten houden. Indien we over deze grens heen gaan zullen we gaan werken met een aanmeldsysteem voorafgaand aan de les. We zijn de mogelijkheden daarvoor nu al aan het uitwerken en zullen het zo nodig implementeren. Zo lang we binnen de grenzen blijven stellen we zo’n systeem zo lang mogelijk uit. Het is voor ons namelijk een behoorlijk investering in geld maar met name ook tijd om zo’n systeem werkend te krijgen, te onderhouden en er mee te werken. En we zijn nou eenmaal geen organisatie waarbij iemand hier fulltime mee bezig kan zijn. 

– Voor de buitenlessen geldt natuurlijk geen beperking in aantal, maar ook daar letten we wel op de 1,5 meter maatregel. 

– Volg eventuele (aanvullende) aanwijzingen van de docent(e). 

We volgen de ontwikkelingen rond Corona op de voet. We houden u via mail op de hoogte als er veranderingen plaatsvinden.

Zorg voor uzelf en voor elkaar en heb vooral weer veel plezier tijdens onze lessen. Wij zijn van mening dat we op deze manier een positieve bijdrage kunnen leveren aan uw fysieke en geestelijke gezondheid.

Hartelijke groet,

Bestuur InMindAndBody 

diverse lessen op donderdag komen te vervallen

In verband met de afwezig van Stephanie de komende weken zullen de volgende lessen komen te vervallen:

  • Poweryoga van het zomerprogramma donderdag 27 augustus.
  • Poweryoga en Outdoor op de donderdagochtend van het nieuwe seizoen op de dagen 3 en 10 september.

Poweryoga op de donderdagavonden gaan wel door

Zomerprogramma voor leden

Beste leden,

We hopen nog steeds dat u allen in goede gezondheid bent en hopen van harte dat u kunt deelnemen aan het lesprogramma dat we voor u hebben samengesteld.
T/m Juni verlopen de lessen/trainingen buiten. Als het kan, kom graag in beweging! Uiteraard volgens alle RIVM-voorschriften.
We hebben voor de zomermaanden Juli & Augustus, voor alle volwassen leden + alle tiener jeugd een Gratis buiten & binnenprogramma. (Er wordt dus niet geïncasseerd):
En hopelijk kunnen we, als alles het toe laat, vanaf September weer volledig starten.

Voor het binnen programma gelden er strikte regels, lees alles s.v.p. goed door.

Het programma vanaf 1 July t/m 31 Augustus a.s.:
*Zondag ochtend 10.15-11.15h Mindful Moving: Start op de parkeerplaats tussen Bloemenjungle & Honkbal veld in o.l.v. Friso.
*Maandag avond 19.30h Tai Chi / Chi Kung training: Bij droog weer onder leiding van Janny, bij de rivier de Noord, aan de Ridderhaven. Aanmelden kan via jannyroodnat@gmail.com
*Dinsdag avond 20.00h Aikido: Dit kan of buiten of binnen gegeven worden (voor binnen gelden regels, die volgen straks)
Binnen, met aangepaste regels (zie onder):
*Woensdag avond Hatha Yoga 20.15-21.15h o.l.v. Marion
*Donderdag avond Power Yoga 19.15-20.15h o.l.v. Stéphanie (uitzondering donderdag 27 Aug)
*Vrijdag ochtend Yin Yoga 10-11h o.l.v. Petra
In die weken proberen we wekelijks via de Yoga groepsapp of een Yin of een Hatha Yoga les door te zetten.

**We starten graag met Yoga binnen, om dat goed te kunnen blijven doen hebben we wat regels opgesteld.
Lees onderstaande s.v.p. goed door:

*Voor de buitenlessen geldt er geen maximum, zolang 1,5m in acht gehouden kan worden.
*Voor de Yogalessen geldt: Eigen materiaal meenemen (denk aan matje-genoeg kussens (zeker voor de Yin les!) -dekentje/handdoek-flesje water)
Let op: Er zal géén gebruik gemaakt kunnen worden van de materialen in de zaal.
*De zaal is open 10 min voor de les, binnenkomen gaat via de oorspronkelijke deur.
*De zaal verlaten na de les via de deur bij de bar. Neem alle spullen van uw zelf ook weer mee naar huis.
*Max 20 deelnemers per Yogales, er zijn geen intekenlijsten
*Max 1 Yogales per week per persoon in de zaal, zodat anderen ook ruimte kunnen hebben. Via de groepsapp volgt er wekelijks of een Yin of Hatha les, of beide.
*Gaat u thuis naar het toilet & zorg dat U thuis omgekleed bent. De kleedkamers & toiletten zijn gesloten.
*Ook de bar is gesloten, helaas geen thee + koekjes na: Zorg dat U van thuis een gevuld flesje water mee heeft (als U daar behoefte aan heeft).
*Bij een binnen les zetten we zoveel mogelijk alles open, ook bij kouder weer. Let hierop met uw kleding.
*Verder gaan wij ervan uit dat U met klachten thuisblijft. En dat we allen de 1,5 meter afstand en alle overige RIVM-regels in acht houden.
*Als een docent twijfelt zal hij/zij gerichte vragen over uw gezondheid stellen. Bij klachten die door het RIVM in verband worden gebracht met Corona zal u vriendelijk worden verzocht de les te verlaten.
*Docenten blijven thuis: bij Corona gerichte klachten en trainingen/lessen kunnen uitvallen door nat weer/ziekte/of vakantie.

Naast alle regels, hopen we U natuurlijk graag weer te zien en mee te maken!
Het blijft een bijzondere tijd, hopelijk kunnen we het zo een klein beetje verzachten.

Hartelijk groeten,

Bestuur In Mind & Body

Vanaf morgen startpunt Mindfull moving op andere parkeerplaats

Vanaf morgen start plek Mindfull Moving op een andere parkeerplaats.

Tussen de bloemenjungle en het honkbalveld in, op de 2e parkeerplaats van de andere kant van de Oosterparkweg.

Op deze parkeerplaats is er meer ruimte en geen last van eikenprosessierups.

Gratis buitentrainingen voor alle Ridderkerkers

In Mind & Body heeft in de maand juni een mooi programma samengesteld voor iedereen die gezond en fit wil blijven. Lid, of geen lid: lekker buiten in beweging zijn, is goed en gezellig voor iedereen! Met het organiseren van de buitenactiviteiten wil de stichting iets extra’s doen voor alle Ridderkerkers, juist omdat de coronatijd zoveel beperkingen met zich meebrengt. Alle trainingen zijn gratis en kun je vrijblijvend volgen. Vanzelfsprekend vinden de activiteiten plaats op gepaste afstand, en volgens de strikte RIVM-regels.

Een mooi buitenprogramma

De docenten van In Mind & Body staan voor je klaar, en hebben er nu al zin in! Bij droog weer is er op maandagavond om 19.30 uur Tai Chi/Chi Kung-training onder leiding van  Janny, bij de rivier de Noord, aan de Ridderhaven. Wil je meedoen? Meld je dan even aan bij Janny: jannyroodnat@gmail.com  

Aikidotraining is er elke dinsdagavond om 20:00 uur, buiten achter de gymzaal van de oude huishoudschool aan de Koninginneweg 150.

Al eens gehoord van Mindful Moving? Nu heb je kans om kennis te maken met deze combinatie van yoga, actief en passief wandelen, afgewisseld met diversen oefeningen. Lekker buiten bewegen dus en dat doen we drie keer in de week met docenten Marion (maandagochtend om 9.30 uur), Stéphanie (donderdagochtend om 10.15 uur) en Friso (zondagochtend 10.15 uur), Verzamelen gebeurt bij de eerste parkeerplaats van het Oosterpark (naast het bedrijventerrein). Omdat we bij Mindful Moving verschillende materialen gebruiken, vragen we je om handschoenen mee te nemen, ter bescherming van jezelf en elkaar.

Meer informatie

Meer weten over de visie van stichting In Mind & Body en het reguliere lesaanbod? Kijk dan verder op de website.