Privacy Statement

Wetgeving met betrekking tot privacy – de “cookiewet”

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, wat middels de officiële verklaring in de volgende sectie kenbaar wordt gemaakt. Google Analytics wordt door ons gebruikt om statistieken te kunnen opbouwen met betrekking tot bezoekersaantallen, paginabezoeken, de manier waarop onze website gevonden wordt en andere informatie waarmee wij de informatie en navigatie van onze website kunnen blijven verbeteren voor gebruikers. De statistieken die worden opgebouwd zijn anoniem en zijn niet te herleiden tot een specifiek persoon of gebruiker. We maken geen gebruik van deze informatie om een gebruikersprofiel op te bouwen waarmee specifieke reclame in welke vorm dan ook wordt gepresenteerd.

De dienst Google Analytics maakt gebruik van een zogenaamde cookie, wat een klein bestandje is dat op uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies zijn gebonden aan privacy-wetgeving, waarbij eerst toestemming aan de gebruiker moet worden gevraagd alvorens deze te mogen plaatsen op apparaten van de gebruiker. In de nieuwe privacy-wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen cookies die met Google Analytics te maken hebben geplaatst worden zonder vooraf toestemming aan de gebruiker te vragen, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

1.Er is een bewerkersovereenkomst tussen In Mind & Body en Google over de Analytics-gegevens
2.Alle IP-adressen van gebruikers worden anoniem gemaakt zodat gegevens nooit naar u of een IP-adres van een van uw apparaten te herleiden zijn
3.Het Analytics-account van In Mind & Body is zo ingesteld dat informatie niet met anderen gedeeld mag worden of voor andere Google services gebruikt mag worden
4.Er is voldaan aan de plicht om gebruikers van de website te informeren over het gebruik van Google Analytics. Dit doen wij middels deze pagina

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor producten en diensten van Google.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Google Analytics helemaal wilt blokkeren dan is het mogelijk om een opt-out plugin voor Google Analytics te downloaden. Wanneer u deze plugin installeert worden uw gegevens niet meer doorgestuurd, en daardoor tellen uw gegevens niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Aanpassingen aan het privacy statement

Wij behouden ons het recht voor het privacy statement, welke op deze pagina vermeld staat, aan te passen. Wijzigingen in het privacy statement zullen dan ook op deze pagina worden gepubliceerd.