agenda outdoorwandelen

6 oktober Fietstocht rondje Ridderkerks groen (15 km)
Ridderkerk is omgeven door parken, natuur- en recreatiegebieden. Op de fiets rijgen we al deze gebieden aan elkaar. Ze hebben allemaal hun eigen kenmerken en historie, tijdens de fietstocht zal Aart van Dragt hier en daar stilstaan en een toelichting geven. We starten om 13.00 uur bij ons ‘home’ met koffie en thee.

1 december Het Reijerpark
Dit Ridderkerkse park is opgezet als een soort arboretum, een bomentuin. Er zijn 287 soorten bomen en struiken geplant, voornamelijk gecultiveerde en exotische houtachtige gewassen.
Een landgoedeigenaar uit de gouden eeuw zou zijn ogen wrijven bij het zien van zo’n rijk assortiment. Wat toen onbetaalbaar was staat hier gewoon in een openbaar park!
We starten om 13.00 uur op de grote parkeerplaats in het Reijerpark bij de fietsenstalling van het Farel College

2 februari  Ridderkerks griend
Langs de Noord ligt nabij de Ridderkerkse haven een prachtig stukje natuur.
Het Gorzengriend is een stukje historisch erf goed van Ridderkerk. Na de verbreding van de Noord in 1923 is het in de jaren dertig als werkverschaffings- project dit griend aangelegd. Hiertoe werden sloten gegraven en wilgenakkers aangelegd, door de bagger van de gegraven sloten op de smalle akkers te werpen. Op deze akkers zijn wilgen aangeplant. Die wilgen worden eens in de drie jaar geknot. Aart van Dragt zal meenemen op de tocht door dit bijzondere gebied.
We starten om 13.00 uur aan de Ridderkerkse haven ter hoogte van restaurant Pegasus, Haven 24 2984br Ridderkerk

5 april Park van Het Huys ten Donck
Toen Cornelis Groeninx van Zoelen in 1758 op 18 jarige leeftijd de buitenplaats erfde was een beperkte ruimte pal achter het huis ingericht als Franse tuin. Franse barok met streng geometrische patronen.  Hoge geschoren hagen, vijvers met hardstenen randen, geknipte bomen en struiken en kunstige patronen eenjarige planten. Werk voor vele tuinlieden. In de jaren zestig van de 18e eeuw begon Cornelis met inrichting van de Engelse landschapstuin. Tussen 1777 en 1780 liet hij zijn tuin verrijken met een ruïne, tempel en een piramide. In 1808 kwam daar nog het kinderspeelhuisje de Boerenwooning bij.  De landschapstuin breidde zich steeds verder uit en bereikte na vijftig jaar zijn huidige omvang. Aart kan ons er alles over vertellen tijdens de rondwandeling.
We starten om 13.00 uur bij de toegangspoort aan de Benedenrijweg (461). Uit kunt uw auto parkeren aan de Donckselaan. 
Let op: Hiervoor moet nog toestemming gevraagd worden en er is een toegangskaart van 1 euro p.p verschuldigd.

7 juni Crezéepolder
Sinds 16 november 2016 kan het rivierwater vrij de Ridderkerkse Crezéepolder in en uitstromen.
Inmiddels heeft dit getijdegebied zich ontwikkeld tot een regionaal bekend gebied dat veel vogels en vogelaars trekt. Vogels foerageren op de tweemaal daags droogvallende slikplanten. Het is elke keer weer een verassing wat je zal aantreffen. Dat maakt het juist zo spannend.
Verzamelen om 13.00 uur op de parkeerplaats aan de Oost-Molendijk aan de zijde van de A15.