Aikido invloedrijke Sensei's

Morihei Ueshiba O Sensei

Morihei Ueshiba (1883 – 1969) werkte vanaf zijn jeugd hard aan een sterke fysieke conditie. Hij studeerde diverse traditionele vechtsporten. Hij werd o.a. meester in diverse stijlen jiujitsu, schermen en speervechten. Ondanks zijn indrukwekkende lichamelijke en krijgslustige bekwaamheden voelde hij zich niet tevreden.

Hij begon met een grondige studie van religies, in de hoop een diepere betekenis te vinden voor het leven. Hij bleef zich verdiepen in diverse krijgskunsten (martial arts, budo). Door het combineren van zijn training van de krijgskunst met zijn religieuze en politieke overtuigingen creëerde hij de moderne krijgskunst Aikido ofwel “de kunst van Vrede” in 1942. Veel van de technieken in Aikido zijn het resultaat van zijn eigen innovatie.

Morihei Ueshiba gaf les in Aikido als een creatieve geest-lichaam discipline, als een praktische manier om met agressie om te gaan en als een manier van leven met onbevreesdheid, wijsheid, liefde en vriendschap. Hij interpreteerde Aikido in de breedst mogelijke manier en geloofde dat zijn principes van verzoening, harmonie samenwerking en medeleven konden worden toegepast bij alle uitdagingen die we in het leven tegenkomen – in persoonlijke relaties, in de maatschappij, op het werk, in de natuur.

Morihei Ueshiba wordt gezien als de grootste krijgskunstenaar. Zelfs op 80-jarige leeftijd was hij nog in staat om een vijand te ontwapenen, meerdere aanvallers te vloeren en een tegenstander met één vinger vast te pinnen. Hoewel hij onoverwinnelijk was als een strijder was hij vooral een man van vrede, die een hekel had aan vechten, oorlog en elke vorm van geweld.

Koichi Tohei

Koichi Tohei (1920-2011) is geboren in Japan. Hij hield zich al op vrij jonge leeftijd bezig met verschillende vormen van Budo, Zen en Misogi-training. Hij studeerde economie aan de Keio Universiteit, toen hij in contact kwam met Morihei Ueshiba O Sensei.
Koichi Tohei werd een succesvol leerling van deze grootmeester en werd in de vijftiger jaren uitgezonden naar de V.S. en Hawaï om les te gaan geven in Aikido. Ook bezocht hij de daarop volgende jaren Europa en had hij een grote invloed op de ontwikkeling van Aikido over de hele wereld. Hij werd hoofdinstructeur in de dojo van Morihei Ueshiba O Sensei.
Intussen ontwikkelde hij de Ki-principes en richtte in september 1971 de Ki Society (Ki no Kenkyukai) op. Hij vestigde in mei 1974 de Society voor Aikido in eenheid van geest en lichaam (Shin-Shin Toitsu Aikido, kortweg Ki-Aikido).
Deze vorm van Aikido alsook de Ki principes en de wel zeer bijzondere therapie Kiatsu (aanraken met Ki) die ook door hem ontwikkeld is, worden nog steeds over de hele wereld verspreid. Hij heeft verschillende boeken op het gebied van Ki, Aikido en Kiatsu geschreven.

Tohei is de grondlegger van de Aikido-stijl die : Ki-Aikido wordt genoemd.

 

Kenjiro Yoshigasaki

Kenjiro Yoshigasaki één van de belangrijkste leerlingen van Tohei. Hij onderwijst al bijna 40 jaar het Ki-Aikido in Europa en ook daarbuiten. In 2003 begon hij zijn eigen school om de ideeën van zijn leermeester verder te ontwikkelen. Bij zijn school zijn inmiddels duizenden leerlingen en meer dan 100 dojos in 20 landen aangesloten. Yoshigasaki is een vernieuwer en filosoof. Hij heeft een aantal boeken geschreven waarvan “All of Aikido” zijn eigen methode en filosofie beschrijft. Voor Yoshigasaki houdt het Aikido niet op bij de mat. Zijn lessen zijn ook gericht op wat het Aikido kan betekenen in het dagelijks leven “Aikido in daily life”. Gemiddeld bezoekt hij per jaar één van de aangesloten Aikido-scholen in Nederland.