Van oorsprong komend uit de farmacie, waar mens-lichaam en ziektebeeld me
erg aanspraken. Al snel was de interesse er om verder te kijken dan alleen het ziektebeeld,
maar wat de mens letterlijk & figuurlijk & natuurlijk beweegt, of juist niet laat bewegen.
Uit liefde voor de natuur & beweging ben ik o.a. yoga gaan volgen. Waar ik
gelukkig nu inmiddels wat jaren, aan zwangeren , kinderen en volwassenen les
mag geven. De uitdaging voor mij is, om elke keer weer grenzen voor de ander & mezelf
te mogen ontmoeten in de lessen, zonder oordeel, geen dag of moment is hetzelfde, dan
blijft het boeiend.

Marion geeft sinds eind 2014 Yoga-lessen bij onze stichting.