deze aankomende week IMB weer open

Beste leden,

Het moment waar we al heel lang naar uitkijken is daar. De nieuwe versoepelingen maken het mogelijk om onze lessen weer te starten. Dat gaan we dan ook met veel plezier doen. Alleen de aikido voor volwassenen moet nog even op zich laten wachten. Contactsporten bij 27+ers blijven nog niet toegestaan. We gaan samen met die groep kijken naar wat wel mogelijk is en of we daar op een manier invulling aan kunnen gaan geven. 

Verder pakken we de draad op zoals we ook gestopt zijn. Alle basis corona maatregelen zoals we die hadden gaan we ook nu weer toepassen:

Allereerst gelden natuurlijk de algemene richtlijnen:

– 1,5 meter afstand

– Blijf bij klachten thuis

– Volg de hygiëne richtlijnen

Onze invulling hiervan is:

– Enkel bij de aikido lessen is de 1,5 meter regel tijdens de les niet aan de orde, terwijl we wel zoveel mogelijk proberen die 1,5 meter te handhaven (bv tijdens uitleg)

– Was aub voordat u naar ons toekomt thuis eerst uw handen. Er is in de zaal ook desinfectiemiddel aanwezig. Maak daar vrijelijk gebruik van.

– Binnenkomen gebeurd via de oorspronkelijk blauwe deur. Weggaan bij de deur bij de bar of via de kleedkamers. Volg hierin ook de aanwijzingen van de docenten. Bij aansluitende lessen zorgen we er zo voor dat leden van les 1 niet mixen met leden van les 2.

– Kom niet te vroeg naar de les. 

– Bij jeugdlessen kunnen ouders / begeleiders helaas niet binnen wachten tijdens de les. Begeleiden tot aanvang van de les is toegestaan, maar houd de tijd die u in het pand bent zo beperkt mogelijk. 

– Omkleden doet u thuis, de kleedkamers blijven gesloten.

– Ook een sanitaire stop graag eerst nog even thuis vlak voor vertrek. We snappen dat dat niet altijd te voorspellen valt, maar we moeten echt toiletgebruik zoveel mogelijk beperken. 

– We lenen geen materiaal meer uit, graag zelf voor zorgen. De docenten zullen voor uw specifieke les aangeven welke materialen nodig zijn tijdens de lessen. 

– We maken geen gebruik van de bar. Als u tijdens de les wat wil drinken, dan ook zelf van thuis meenemen.

– Er zijn app groepen ingericht voor de lessen zorg dat u daarin opgenomen bent. Aangeven tijdens de les bij de docent of een mail naar penningmeester@inmindandbody.nl om dit voor elkaar te krijgen. Het kan namelijk voorkomen dat een docent klachten heeft en ook die zullen dan thuisblijven. We proberen dan natuurlijk via achtervang de lessen door te laten gaan, maar het kan voorkomen dat dat niet lukt.

– We gaan zoveel mogelijk ventileren, ook tijdens de lessen, ook tijdens koude perioden. Houdt hier rekening mee wat betreft kleding. 

– Voor binnen lessen hebben we bepaald dat er ongeveer 15 leden in een les kunnen zijn. Dit gaan we monitoren. Met name de Tai Chi op maandagavond en de Yoga op woensdagavond zijn lessen die we nadrukkelijk in de gaten houden. Indien we over deze grens heen gaan zullen we gaan werken met een aanmeldsysteem voorafgaand aan de les. 

– Volg eventuele (aanvullende) aanwijzingen van de docent(e). 

TaiChi – Chi Gung

Deze lessen beginnen weer op Maandag 31 mei. Janny heeft apart met haar groepen contact over de exacte invulling. 

Yoga – Meditatie – Mindfull Moving – Fit les Outdoor:

*Hatha Yoga (alle leeftijden) start vanaf woensdag 26 Mei

Let op: Alleen ochtend ander tijdstip: Hatha volw 9-10h

*Zwangerschaps Yoga start Woensdag avond 26 Mei

*Power yoga start vanaf donderdag avond 27 Mei

*Yin Yoga + Meditatie start vanaf vrijdag ochtend 28 mei

*Mindfull Moving/walking Ball alleen op zondag

*Let op ander tijdstip/locatie: Fit les Outdoor start zondag 30 Mei  10-11h Parkeerplek Oosterpark(tussen Rugby veld+Bloemenjungle)

Aikido JEUGD

De jeugdlessen aikido mogen wel weer starten. De jongeren starten op Donderdag 27 mei en de allerkleinsten op Vrijdag 28 mei. 

Lesgeld

De lessen in mei bieden we nog kosteloos aan. Vanaf juni gaan we weer lesgeld incasseren. 

Zomerprogramma

We werken nog aan een zomerprogramma voor de maanden juli en augustus. Daarover zullen we een aparte mail sturen.

We hopen dat jullie er weer net zoveel zin in hebben als wij. Tot snel in onze lessen!

Hartelijke groet,

Bestuur InMindAndBody