Nieuwsbrief September

Beste leden,

Graag gaan we weer van start vanaf 1 September, aanstaande dinsdag met ons reguliere lesaanbod waarbij enkele wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van vorig seizoen. Nieuwe activiteiten stellen we uit tot hopelijk het nieuwe jaar.

We gaan vanaf 1 september ook weer lesgeld innen. Met de opzet van de lessen vanaf 1 september vinden we dat weer rechtvaardig.

*Let op, geen les op:

*Power yoga en outdoor op do ochtend 3-10 september 

*Walking Ball maandagochtend 7 september 

Corona

We hebben helaas nog steeds te maken met Corona. Het bestuur is unaniem in de stelling dat we de lessen zoveel als mogelijk normaal willen laten verlopen, maar dat we te allen tijde het maximale zullen doen om besmetting in en rond onze lessen te voorkomen. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en waar mogelijk passen we zelfs aanvullende maatregelen toe die ons inziens bijdragen aan de bestrijding van besmetting. Lees aub de volgende richtlijnen goed door en houd u daaraan, voor uw en onze veiligheid.

Allereerst gelden natuurlijk de algemene richtlijnen:

– 1,5 meter afstand

– Blijf bij klachten thuis

– Volg de hygiëne richtlijnen

Onze invulling hiervan is:

– Enkel bij de aikido lessen is de 1,5 meter regel tijdens de les niet aan de orde, terwijl we wel zoveel mogelijk proberen die 1,5 meter te handhaven (bv tijdens uitleg)

– Was aub voordat u naar ons toekomt thuis eerst uw handen. Er is in de zaal ook desinfectiemiddel aanwezig. Maak daar vrijelijk gebruik van.

– Binnenkomen gebeurd via de oorspronkelijk blauwe deur. Weggaan bij de deur bij de bar of via de kleedkamers. Volg hierin ook de aanwijzingen van de docenten. Bij aansluitende lessen zorgen we er zo voor dat leden van les 1 niet mixen met leden van les 2.

– Kom niet te vroeg naar de les. 

– Bij jeugdlessen kunnen ouders / begeleiders helaas niet binnen wachten tijdens de les. Begeleiden tot aanvang van de les is toegestaan, maar houd de tijd die u in het pand bent zo beperkt mogelijk. 

– Omkleden doet u thuis, de kleedkamers blijven gesloten.

– Ook een sanitaire stop graag eerst nog even thuis vlak voor vertrek. We snappen dat dat niet altijd te voorspellen valt, maar we moeten echt toiletgebruik zoveel mogelijk beperken. 

– We lenen geen materiaal meer uit, graag zelf voor zorgen. De docenten zullen voor uw specifieke les aangeven welke materialen nodig zijn tijdens de lessen. 

– We maken geen gebruik van de bar. Als u tijdens de les wat wil drinken, dan ook zelf van thuis meenemen.

– Er zijn app groepen ingericht voor de lessen zorg dat u daarin opgenomen bent. Aangeven tijdens de les bij de docent of een mail naar penningmeester@inmindandbody.nl om dit voor elkaar te krijgen. Het kan namelijk voorkomen dat een docent klachten heeft en ook die zullen dan thuisblijven. We proberen dan natuurlijk via achtervang de lessen door te laten gaan, maar het kan voorkomen dat dat niet lukt.

– We gaan zoveel mogelijk ventileren, ook tijdens de lessen, ook tijdens koude perioden. Houdt hier rekening mee wat betreft kleding. 

– Voor binnen lessen hebben we bepaald dat er ongeveer 15 leden in een les kunnen zijn. Dit gaan we monitoren. Met name de Tai Chi op maandagavond en de Yoga op woensdagavond zijn lessen die we nadrukkelijk in de gaten houden. Indien we over deze grens heen gaan zullen we gaan werken met een aanmeldsysteem voorafgaand aan de les. We zijn de mogelijkheden daarvoor nu al aan het uitwerken en zullen het zo nodig implementeren. Zo lang we binnen de grenzen blijven stellen we zo’n systeem zo lang mogelijk uit. Het is voor ons namelijk een behoorlijk investering in geld maar met name ook tijd om zo’n systeem werkend te krijgen, te onderhouden en er mee te werken. En we zijn nou eenmaal geen organisatie waarbij iemand hier fulltime mee bezig kan zijn. 

– Voor de buitenlessen geldt natuurlijk geen beperking in aantal, maar ook daar letten we wel op de 1,5 meter maatregel. 

– Volg eventuele (aanvullende) aanwijzingen van de docent(e). 

We volgen de ontwikkelingen rond Corona op de voet. We houden u via mail op de hoogte als er veranderingen plaatsvinden.

Zorg voor uzelf en voor elkaar en heb vooral weer veel plezier tijdens onze lessen. Wij zijn van mening dat we op deze manier een positieve bijdrage kunnen leveren aan uw fysieke en geestelijke gezondheid.

Hartelijke groet,

Bestuur InMindAndBody