Reeksen Zwangerschapyoga tot zomerstop

Zwangerschapsyoga woensdag 9-10h & woensdag avond 19.15-20.15h

3e reeks:
Woensdag 6 febr t/m 17 April 2019
6-13-20-27Febr-6-13-20-27Mrt/3-10-17April (uitgezonderd voorjaarsvakantie 27 febr )

4e reeks:
Woensdag 24 April t/m 3 juli 2019
24 April-1-15-22-29 Mei / 5-12-19-26 Juni/ 3 juli

laatste les 3 juli afwijkende lestijd ’s avonds 18:30- 19:30.

docente Marion Bertels